Z czego wyciąć uszczelkę?

Drukuj
Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
Kategoria: Uszczelnienia i materiały uszczelkarskie Utworzono: piątek, 27, styczeń 2017

Witam
Bieżący wpis będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego przycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z wieloma różnorodnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także odpowiednich dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. W dużym stopniu wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania arkuszy gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Materiały na uszczelki GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości wdrożeń. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i specyfikacjach dane opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich używaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w maszynie ma wpływ sporo elementów wynikających ze sposobu montażu, aspektów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do roszczeń, a specyficzne zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, powinno się wziąć pod uwagę dużo elementów. Najistotniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, typ uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Zachodzą również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli umożliwiają dobrać materiał, który najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że obszar pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie świadczy to jednak, że w pewnych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w wartościach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, istotne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Zasadniczym wymogiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej parametrów montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. Czasami sytuacja wygląda tak, że użycie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku zalecamy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując w tym samym zmiażdżenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Materiał, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on odpowiednio i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów termicznych elementów złącza w zalecanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności złącza, głównie w przypadku elementów poddanych cyklom cieplnym.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). Następuje wówczas wypalenie elastomeru spajającego włókna. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, niezbędne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio przygotowane złącze kołnierzowe z dobrze dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne zastosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i skalpelem technicznym}. Większość materiałów na uszczelki jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.

Odsłony: 2143
Blog i poradnik w jednym, duzo przydatnych informacji/a>